Esther van Spall – Manager @ Wijkracht

“Verbindend, innovatief, relatiegericht, enthousiast; door zijn toegankelijke wijze van samenwerken krijgt Eric zaken in beweging. Met veel plezier samengewerkt op de thema’s burgerparticipatie, wijkeconomie, wijkontwikkeling en cliëntondersteuning.”

https://nl.linkedin.com/in/esther-van-spall-858b802b/nl

Eric van Putten – Directeur Beleid & Ontwikkeling @ Carintreggeland

“Ik heb Eric Wolkotte leren kennen als een maatschappelijkbetrokken ondernemende adviseur. Met name zijn creativiteit, doorzettingsvermogenen geduld vallen daarbij op. In de projecten die ik met hem heb mogenopzetten zijn vaak partijen betrokken die lange besluitvormingstrajectenkennen. Na besluitvorming moet er dan echter snel geacteerd worden omzaken voor elkaar te brengen. In zowel het lange besluitvormingsproces alshet heftige realisatieproces laat Eric zijn kwaliteiten zien. Hij maaktwaar wat hij toezegt en blijft in alle omstandigheden een prettig mens ommee samen te werken.”

http://nl.linkedin.com/in/ericvanputten/nl
http://nl.linkedin.com/in/ericvanputten/nl

Jos Otter – Manager PO&O @ Zorggroep Tangenborgh

Eric is in staat om zowel mee te denken in en vorm te geven aan (innovatieve) concepten als om een grootschalig project tot concrete resultaten te brengen. Zeer sterk in procesdenken en resultaatgericht. Onze samenwerking was vormgegeven vanuit co-makership – zoeken naar de beste oplossing voor alle partijen waarbij openheid en eerlijkheid voorop stond.”

http://nl.linkedin.com/pub/jos-otter/8/439/530/nl

Bert Otten – Senior Adviseur @ Radar Advies

“Eric is innovatief op het gebied van werken en leren. Hij weet nieuwe concepten goed om te zetten in praktische uitvoerbaarheid.”

https://nl.linkedin.com/in/bert-otten-3917ab23/nl

Heinz Reinink – Manager P&O @ Livio

“Ik heb Eric Wolkotte leren kennen als een prettig mens met een hoge maatschappelijke betrokkenheid. Hij kenmerkt zich door een grote resultaatgerichtheid, echter zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen. Hij kan goed uit de voeten in een politiek veld waarin veel belangen spelen en deelnemers naast een gezamenlijke ook een eigen agenda hebben. Hij laat zich niet snel uit het veld slaan en is telkens in staat gebleken om met creatieve maar vooral ook praktische oplossing te komen. Zijn schrijftrant is helder en hij is communicatief sterk te noemen. Hij is vasthoudend en blijft onder alle omstandigheden correct en verliest zijn gevoel voor humor niet. Ik heb het altijd als zeer prettig ervaren om met Eric samen te werken.”

http://nl.linkedin.com/pub/heinz-reinink/7/b28/65a/nl

Aefke ten Hagen – Projectmanager @ Operatie Farma

“Eric is een intelligente en energieke professional die goed hoofd- en de bijzaken kan scheiden en daardoor ook altijd praktisch blijft. Hij is creatief, weet altijd de verbinding te leggen tussen projecten en mensen en kan zijn enthousiasme goed overbrengen op anderen. Eric is iemand die buiten de gebaande paden denkt en dat maakt het werken met hem ook zo interessant. Verder heeft hij een bijzonder goed gevoel voor humor en ook dat is in een werkrelatie heel belangrijk!”

https://nl.linkedin.com/in/aefketenhagen/nl

Ron Ensink – Projectmanager @ Gemeente Losser

“Eric heeft in mijn periode bij SWB een stevige en bepalende bijdrage geleverd in mijn zoektocht naar en gedachtenvorming rondom een werkbaar en effectief leerwerkconcept in de zorgsector voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij deed dat met een stevige kennis van zaken, met een open mind en met veel praktische daadkracht. Zijn projectsturing en inzet, zijn vermogen om meerdere partijen te verbinden heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het leerwerkbedrijf Helpende Handen Hengelo succesvol van start is gegaan.”

https://nl.linkedin.com/in/ronensink/nl