Hieronder vindt u een overzicht van enkele opdrachten en activiteiten van Dkwadraat. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben of geïnteresseerd zijn in de dienstverlening van Dkwadraat, dan kunt u mij altijd bellen of mailen. De contactgegevens kunt u vinden onder Contact.

Twentse Zorgacademie (TZA)

Projectleider

De Twentse Zorgacademie (TZA) is het regionale kenniscentrum op het gebied van zorgtechnologie en hulpmiddelen die bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen in de thuissituatie. Het is een samenwerkingsverband van Onderwijs, Overheid en Ondernemers. Het scholen van burgers, zorgvragers, professionals, studenten en docenten is van groot belang. Ook kunnen technische bedrijven hun producten laten testen bij de TZA. Als projectleider verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering, doorontwikkeling, acquisitie en verduurzaming van de TZA in een zelfstandige entiteit.

Wijkracht

Projectleider / adviseur

Wijkracht biedt sociale zorg in meerdere Twentse gemeenten. Als projectleider en adviseur heb ik mij bezig gehouden met thema’s als wijkeconomie, cliëntondersteuning en burgerparticipatie. Eigen kracht is hierbij erg belangrijk, waarbij de makelaarsfunctie vanuit Wijkracht essentieel is. Samen met de collega’s, bewoners, bewonersbedrijven, gemeente en de woningbouwvereniging zijn we aan de slag gegaan om te komen tot nieuwe projecten en aanpakken. Daarnaast heb ik als projectleider vorm en inhoud gegeven aan het ontwikkelen en opzetten van de Wijkracht Academie voor professionals en vrijwilligers.

Regio Twente / Werkplein Twente

Organisator werkconferentie Zorg en Welzijn

Deze werkconferentie was een initiatief van Werkplein Twente en WGV Zorg en Welzijn en vloeide voort uit het actieplan Twente Werkt! Het programma stond in het teken van de vraagstukken op de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn in Twente en de Achterhoek in de komende jaren. Doel van de werkconferentie was om elkaar te inspireren en om gezamenlijk aan concrete oplossingen te gaan werken.

Gemeente Enschede / Hengelo

Opsteller subsidieaanvragen

Voor de gemeenten Hengelo en Enschede heb ik meerdere aanvragen in het kader van de sectorgelden geschreven in nauwe samenwerking met de betrokken ambtenaren.

HouVast

Conceptontwikkelaar / eigenaar

Samen met enkele andere partners ben ik een aantal (zorg-technologische) producten aan het ontwikkelen onder de naam HouVast. Eén van de producten die we aan het ontwikkelen zijn zorgt ervoor dat mensen met dementie niet of minder snel onrustig worden en daarmee de-escalerend werkt. Een ander product / dienst die we aan het ontwikkelen zijn maakt gebruik van Augmented Reality (AR) en kan ingezet worden in het onderwijs, maar ook bij zorginstellingen en voor gemeenten. Deze concepten bevinden zich in de ontwikkelfase.

IMZO

Conceptontwikkelaar / eigenaar

Op basis van de ontwikkelingen in de zorg en de verschuiving van formele / bekostigde zorg naar andere vormen van informele zorg heb ik het IMZO concept ontwikkeld. Een vernieuwende sociale onderneming die kansen ziet in de huidige veranderingen, banen creëert aan de onderkant van de arbeidsmarkt en waarde toevoegt door bij- en nascholing. Een win-win situatie voor gemeenten, werkgevers en mantelzorgers. Dit concept is uitgewerkt en de verwachting is dat het eind 2016 operationeel zal zijn. 

IMZO-2-logo
Houvast
Loading image... Loading image...