Hieronder vind je een overzicht van enkele opdrachten en activiteiten van Dkwadraat. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben of geïnteresseerd zijn in de dienstverlening van mij, dan kun je mij altijd bellen of mailen. De contactgegevens kun je vinden onder Contact.

Technologie & Zorg Academie (TZA) Achterhoek en IJssel-Vecht

Strategisch adviseur / Kwartiermaker

12 zorgorganisaties en onderwijsinstellingen in de Achterhoek en 14 zijn zorgorganisaties en onderwijsinstellingen in IJssel-Vecht gaan samenwerken om respectievelijk de TZA Achterhoek en TZA IJssel-Vecht te realiseren. Vanuit Dkwadraat ondersteun ik als strategisch adviseur de samenwerkingspartners en kernteams van deze TZA’s om de ambities waar te maken, gebruik makend van de kennis en ervaring die ik vanuit Twente mee kan nemen.

Technologie & Zorg Academie (TZA)
Directeur

Na 3 jaar in de projectfase te hebben geopereerd is de Technologie & Zorg Academie (voorheen Twentse Zorgacademie) toe aan de volgende stap. We zijn in 3 jaar tijd van 5 naar 21 partners gegroeid en groeien en ontwikkelen door. Vanaf 1 januari 2018 is de TZA een coöperatieve vereniging. Vanuit Dkwadraat heb ik hier mijn steentje aan bijgedragen. Eerst als projectleider en later als directeur

De Technologie & Zorg Academie (TZA) is hét regionale innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. In een vernieuwende omgeving kunnen studenten, professionals en belangstellenden kennis maken met ontwikkelingen en trends. De TZA is een coöperatieve vereniging van (zorg)ondernemers, overheid en onderwijs.

Medisch Spectrum Twente / ROC van Twente

Adviseur

Deze opdracht voer ik uit met Rene Stam (Conceptlicious) en Mark Strootman (Subsidia). We schrijven een RIF aanvraag voor het oprichten van een Educatiecentrum. Dit Educatiecentrum is gericht op patiënten, studenten en professionals, waarbij Ervaren, Delen en Doen centraal staat. We ontwikkelen middels serious gaming en het toepassen van technologie ervaringstracks, zodat burgers, mantelzorgers, studenten en professionals kunnen ervaren wat het betekent om een bepaalde beperking of ziekte te hebben. Dit doen we samen met collega’s van het MST, het ROC van Twente en andere stakeholders binnen en buiten de regio. 

WGV Zorg en Welzijn

Regionaal verkenner zorg & technologie

Bij deze opdracht heb ik voor de WGV Zorg en Welzijn in kaart gebracht wat er speelt op het gebied van Zorg & Technologie in de verschillende subregio’s en hoe het in het onderwijs en werkveld een plek heeft gekregen of nog moet krijgen. Er is gekeken in hoeverre er verbindingen zijn tussen de subregio’s en in hoeverre deze aan elkaar verbonden kunnen worden in de vorm van coalities en/of samenwerkingsverbanden.

Zorggilde Reggestreek

Projectleider

Zorggilde Reggestreek is een samenwerking tussen ROC van Twente, Hoornbeeck College, Carintreggeland, Baalderborg Groep, Carinova, SVRO, Siloah en de gemeente Rijssen-Holten.

Met het Zorggilde willen deze partijen het mogelijk maken om lokaal vakmensen voor Zorg en Welzijn op te leiden en/of bij te scholen. De opleiding wordt aangeboden als gevolg van een toenemende behoefte aan (zorg)professionals in de Reggestreek. Studenten zijn vanaf het begin verbonden met de lokale gemeenschap en staan letterlijk en figuurlijk dichtbij de cliënt. 

In mijn rol als projectleider, in de voorbereidingsfase, ben ik begonnen met een verkenning met alle betrokken partijen om de haalbaarheid te toetsen. Dat heeft geleid tot een businessplan met daarin de visie, haalbaarheid, organisatie, planning en een begroting. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de onderwijsbekostiging, de instroom in het onderwijs vanuit VMBO, VO en zij-instroom, demografische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt.

Wijkracht
Projectleider / adviseur

Wijkracht biedt sociale zorg in meerdere Twentse gemeenten. Als projectleider en adviseur heb ik mij bezig gehouden met thema’s als wijkeconomie, cliëntondersteuning en burgerparticipatie. Eigen kracht is hierbij erg belangrijk, waarbij de makelaarsfunctie vanuit Wijkracht essentieel is. Samen met de collega’s, bewoners, bewonersbedrijven, gemeente en de woningbouwvereniging zijn we aan de slag gegaan om te komen tot nieuwe projecten en aanpakken. Daarnaast heb ik als projectleider vorm en inhoud gegeven aan het ontwikkelen en opzetten van de Wijkracht Academie voor professionals en vrijwilligers.

HouVast Op Pad

Concept-ontwikkelaar / Projectleider

Samen met Jozef Kamphuis van Kunstenmakers heb ik de HouVast Op Pad app ontwikkeld. Deze app is voor mensen die iets hebben met buiten zijn, natuur, kunst en historie. Naast de stimulans om er op uit te gaan word je ook beloond met een rijker gevoel. Je gaat het landelijk gebied rond Enschede en Hengelo op een andere manier beleven. Je zult verrast zijn hoe een gebied, dat je misschien al kent, een nieuwe betekenis krijgt met de toegevoegde verhalen en beelden. Met deze app wordt je telefoon of tablet tegelijk een middel voor augmented reality (AR), verhalen en beelden. Deelnemers van HouVast Op Pad zijn onder begeleiding van kunstenaars aan het werk geweest om de routes zorgvuldig samen te stellen. Jongeren en ouderen hebben hun krachten gebundeld zodat de app zowel tijdloos als van deze tijd is. In dit project hebben we 6 AR-belevingsroutes ontwikkeld, samen met studenten, scholieren, ouderen en mensen met een beperking.