Hieronder vindt u een overzicht van enkele opdrachten en activiteiten van Dkwadraat. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben of geïnteresseerd zijn in de dienstverlening van Dkwadraat, dan kunt u mij altijd bellen of mailen. De contactgegevens kunt u vinden onder Contact.

Technologie & Zorg Academie (TZA)

Directeur

Na 3 jaar in de projectfase te hebben geopereerd is de Technologie & Zorg Academie (voorheen Twentse Zorgacademie) toe aan de volgende stap. We zijn in 3 jaar tijd van 5 naar 21 partners gegroeid en groeien en ontwikkelen door. Vanaf 1 januari 2018 is de TZA een coöperatieve vereniging. Vanuit Dkwadraat heb ik hier mijn steentje aan bijgedragen. Eerst als projectleider en later als directeur

De Technologie & Zorg Academie (TZA) is hét regionale innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen gericht op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. In een vernieuwende omgeving kunnen studenten, professionals en belangstellenden kennis maken met ontwikkelingen en trends. De TZA is een coöperatieve vereniging van (zorg)ondernemers, overheid en onderwijs.

Kijk voor meer informatie op www.tza.nu 

Wijkracht

Projectleider / adviseur

Wijkracht biedt sociale zorg in meerdere Twentse gemeenten. Als projectleider en adviseur heb ik mij bezig gehouden met thema’s als wijkeconomie, cliëntondersteuning en burgerparticipatie. Eigen kracht is hierbij erg belangrijk, waarbij de makelaarsfunctie vanuit Wijkracht essentieel is. Samen met de collega’s, bewoners, bewonersbedrijven, gemeente en de woningbouwvereniging zijn we aan de slag gegaan om te komen tot nieuwe projecten en aanpakken. Daarnaast heb ik als projectleider vorm en inhoud gegeven aan het ontwikkelen en opzetten van de Wijkracht Academie voor professionals en vrijwilligers.

Regio Twente / Werkplein Twente

Organisator werkconferentie Zorg en Welzijn

Deze werkconferentie was een initiatief van Werkplein Twente en WGV Zorg en Welzijn en vloeide voort uit het actieplan Twente Werkt! Het programma stond in het teken van de vraagstukken op de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn in Twente en de Achterhoek in de komende jaren. Doel van de werkconferentie was om elkaar te inspireren en om gezamenlijk aan concrete oplossingen te gaan werken.

Gemeente Enschede / Hengelo

Opsteller subsidieaanvragen

Voor de gemeenten Hengelo en Enschede heb ik meerdere aanvragen in het kader van de sectorgelden geschreven in nauwe samenwerking met de betrokken ambtenaren.

HouVast

Conceptontwikkelaar

Samen met enkele andere partners ben ik een aantal (zorg-technologische) producten aan het ontwikkelen onder de naam HouVast. Eén van de producten die we aan het ontwikkelen zijn zorgt ervoor dat mensen met dementie niet of minder snel onrustig worden en daarmee de-escalerend werkt. Een ander product / dienst die we aan het ontwikkelen zijn maakt gebruik van Augmented Reality (AR) en kan ingezet worden in het onderwijs, maar ook bij zorginstellingen en voor gemeenten. Deze concepten bevinden zich in de ontwikkelfase.

Human Capital Support

Conceptontwikkelaar / eigenaar

Op basis van de ontwikkelingen in de zorg en de verschuiving van formele / bekostigde zorg naar andere vormen van informele zorg heb ik Human Capital Support ontwikkeld. Een vernieuwende onderneming die kansen ziet in de huidige veranderingen, banen creëert aan de onderkant van de arbeidsmarkt en waarde toevoegt door bij- en nascholing. Een win-win situatie voor gemeenten, werkgevers en mantelzorgers.