Noaberkracht

Over dit project:

Bij Noaberkracht ben ik begonnen aan een tijdelijke opdracht (16 uur p/wk) als projectaanjager / projectadviseur bij het team HR / Bestuur en Management Ondersteuning (BMO). Ik ga mij er vooral op richten om de collega’s van HR, die bezig zijn met de projecten voor de actielijn Ambtenaar van de Toekomst, te adviseren en te ondersteunen om er zo samen voor te zorgen dat de projecten aangescherpt en gerealiseerd worden. Met deze projecten leveren we een bijdrage aan de doelstelling dat we willen realiseren dat we voldoende gekwalificeerde en vitale medewerkers vinden, binden en boeien, dat voldoet aan de eisen die nu en in de toekomst aan de medewerkers van Noaberkracht worden gesteld.P

Onze
partners

Referenties

Samen met klanten werk ik met veel plezier aan mooie projecten. Bekijk hier hun ervaringen .

Marco van Alderwegen

- Bestuurder @Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

“Eric is een kundige en creatieve vent. Het werken met Eric is echt heel leuk. Eric is founder van TZA. Knap dat onder zijn leiderschap TZA zo’n groei heeft doorgemaakt. Een echte kwartiermaker!”

Gertrud Zweerts – Lieuw Kie Song

- Projectmanager @Huis van Zorg en Welzijn Twente

“Als projectmanager huis van Zorg en Welzijn heb ik de hulp van Bureau Innovasie (Eric Wolkotte en Rene Stam) ingeroepen. De Hackaton was een succes. Ik heb Eric leren kennen als een prettige, ontspannen, pro- actieve en betrokken gesprekspartner die zich aan zijn afspraken houdt en weet waar hij het over heeft. Hij luistert goed en denkt mee, komt met creatieve initiatieven en oplossingen, adviseert maar dringt niets op. Hiermee levert hij in de samenwerking veel meer dan de gevraagde dienst.”

John van der Vegt

- Voorzitter CvB @Roc van Twente

“Ik heb Eric leren kennen als een ondernemende manager die met passie en doorzettingsvermogen plannen realiseert. Hij heeft in de afgelopen jaren met creatieve ideeën de Technologie en Zorg Academie gerealiseerd. Een complex en veel vragend project. Vanaf bijna 0 naar een gezaghebbende Academie met veel partners en een voorbeeld in het land. Met drive en behoud van de relatie.”

 

Carla Kerkdijk

- Manager Werk en Leren @Carintreggeland

“Eric heeft, binnen Zorggilde Reggestreek, woorden gegeven aan alle enthousiaste ideeën en initiatieven. Zijn creatieve inbreng, zijn vermogen om partijen te binden, maar ook zijn oog voor de haalbaarheid van dit initiatief voor de langere termijn, vormen de basis voor een duurzame samenwerking van de partners binnen Zorggilde Reggestreek en een innovatief projectplan.”

 

Esther van Spall

- Afdelingshoofd | Bestuur- en managementondersteuning | gemeenten Dinkelland en Tubbergen @Noaberkracht

“Verbindend, innovatief, relatiegericht, enthousiast; door zijn toegankelijke wijze van samenwerken krijgt Eric zaken in beweging. Met veel plezier samengewerkt op de thema’s burgerparticipatie, wijkeconomie, wijkontwikkeling en cliëntondersteuning.”

Eric van Putten

- Home Instead Thuisservice DLZ

“Ik heb Eric Wolkotte leren kennen als een maatschappelijkbetrokken ondernemende adviseur. Met name zijn creativiteit, doorzettingsvermogenen geduld vallen daarbij op. In de projecten die ik met hem heb mogenopzetten zijn vaak partijen betrokken die lange besluitvormingstrajectenkennen. Na besluitvorming moet er dan echter snel geacteerd worden omzaken voor elkaar te brengen. In zowel het lange besluitvormingsproces alshet heftige realisatieproces laat Eric zijn kwaliteiten zien. Hij maakt waar wat hij toezegt en blijft in alle omstandigheden een prettig mens om mee samen te werken.”

 

Jos Otter

- Programmamanager HRM @Viattence wonen zorg en welzijn

Eric is in staat om zowel mee te denken in en vorm te geven aan (innovatieve) concepten als om een grootschalig project tot concrete resultaten te brengen. Zeer sterk in procesdenken en resultaatgericht. Onze samenwerking was vormgegeven vanuit co-makership – zoeken naar de beste oplossing voor alle partijen waarbij openheid en eerlijkheid voorop stond.”

 

Bert Otten

- Senior Adviseur @Radar Advies

“Eric is innovatief op het gebied van werken en leren. Hij weet nieuwe concepten goed om te zetten in praktische uitvoerbaarheid.”

 

Heinz Reinink

- HR Manager @Liberein

“Ik heb Eric Wolkotte leren kennen als een prettig mens met een hoge maatschappelijke betrokkenheid. Hij kenmerkt zich door een grote resultaatgerichtheid, echter zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen. Hij kan goed uit de voeten in een politiek veld waarin veel belangen spelen en deelnemers naast een gezamenlijke ook een eigen agenda hebben. Hij laat zich niet snel uit het veld slaan en is telkens in staat gebleken om met creatieve maar vooral ook praktische oplossing te komen. Zijn schrijftrant is helder en hij is communicatief sterk te noemen. Hij is vasthoudend en blijft onder alle omstandigheden correct en verliest zijn gevoel voor humor niet. Ik heb het altijd als zeer prettig ervaren om met Eric samen te werken.”

 

Ron Ensink

- Projectmanager @Gemeente Losser

“Eric heeft in mijn periode bij SWB een stevige en bepalende bijdrage geleverd in mijn zoektocht naar en gedachtenvorming rondom een werkbaar en effectief leerwerkconcept in de zorgsector voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij deed dat met een stevige kennis van zaken, met een open mind en met veel praktische daadkracht. Zijn projectsturing en inzet, zijn vermogen om meerdere partijen te verbinden heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het leerwerkbedrijf Helpende Handen Hengelo succesvol van start is gegaan.”